امید ترجمان
Contact me
My Profile
Blog Author(s) امید ترجمان
Previous Months Home Archive امرداد ٩٤ تیر ٩٤ More ...
      مقاله مکانیک () » lمقاله مکانیک 4 - جریان لزج تراکم ناپذیر :: پنجشنبه ۱ امرداد ،۱۳٩٤
» مقاله مکانیک -یاتاقان فشاری کینگزبری :: چهارشنبه ٢٤ تیر ،۱۳٩٤
Recent Posts مقاله مکانیک 6 - خصوصیات دینامیک جامدات - فصل دوم مقاله مکانیک 5 - فصل اول خصوصیت دینامیک جامدات lمقاله مکانیک 4 - جریان لزج تراکم ناپذیر مقاله مکانیک 3 -بررسی آزمایشی انتشار موج در صفحه های ایزوتروپیک مقاله مکانیک - اثر حمل و نقل ریلی بر گسترش مهندسی مکانیک مقاله مکانیک -یاتاقان فشاری کینگزبری
My Tags مقاله مکانیک (٦) ترجمه مقاله (٤) مهندسی مکانیک (۳) مکانیک جامدات (٢) مکانیک سیالات (۱) انتشار موج (۱) یاتاقان فشاری (۱) کینگزبری (۱) ایزوتروپیک (۱) تراکم ناپذیر (۱)
My Friends ترجمه ارزان ترجمه مقاله دانلود آهنگ بی کلام ترجمه فوری مقالات پزشکی مقاله مدیریت